Úkoly Asociace dopravních psychologů České republiky, z.s

Aktivně sledovat návrhy zákonů, které obsahují psychologickou problematiku ve vztahu k řízení motorových vozidel - tzn. věnovat pozornost návrhům legislativních opatření a aktivně je připomínkovat cestou ADP .

Prosazovat systém hodnocení a rehabilitace řidičů za podpory závěrů pracovní skupiny - kooperace s EFPA Standing Committee Traffic Psychology. V této souvislosti připravovat organizační i odborné podklady pro účast dopravních psychologů např. v „bodovém systému“, v práci s problémovými řidiči i na rehabilitačních aktivitách pro jejich nápravu.
Aktivně sledovat trendy vývoje dopravní psychologie v Evropě v návaznosti na EFPA a hledat cesty jak slaďovat evropské trendy v dopravní psychologii s platnou legislativou a předpisy v České republice.
Dbát o kvalitu psychologického výběru osob do profesí řidičů převážejících osoby, náročnou techniku či nebezpečné zboží (řidiči taxi, autobusů, vozidel ADR,vozidel s právem přednostní jízdy, apod.).

Podílet se na zvyšování bezpečnosti silničního provozu (např. expertizní posuzování nebezpečných míst v silničním provozu, křižovatek, či posuzování např. vlivu billboardů na bezpečné řízení motorového vozidla).

Pečovat o odborný růst nových dopravních psychologů – organizovat postgraduální studium dopravní psychologie, průběžná školení a periodické semináře, přebírat zkušenosti ze zemí EU (EuroPsy).