Ochrana osobních údajů: seminář 28.října 2017

V květnu 2018 začne platit nové nařízení Evropské unie ohledně ochrany osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation). Bude se týkat všech institucí a podnikatelů, kteří pracují s osobními daty klientů.


Anketa ohledně problémů v psychologické praxi

Uvádíme dotazník, který je zaměřen na získání informací o problémech, se kterými se setkávají psychologové v různých  odvětvích  své praxe.

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2017.

Další služby

Psychologické posudky reklamních nosičů v blízkosti pozemních komunikací

Psychologické posouzení vhodného umístění a způsobu sdělování informací ve vozidle

Příprava rehabilitačních programů pro rizikové řidiče

Problematika dopravní výchovy