Anketa ohledně problémů v psychologické praxi

Uvádíme dotazník, který je zaměřen na získání informací o problémech, se kterými se setkávají psychologové v různých  odvětvích  své praxe.

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2017.

Další služby

Psychologické posudky reklamních nosičů v blízkosti pozemních komunikací

Psychologické posouzení vhodného umístění a způsobu sdělování informací ve vozidle

Příprava rehabilitačních programů pro rizikové řidiče

Problematika dopravní výchovy