Připravované semináře

Aktuální otázky

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2019.

Další služby

Psychologické posudky reklamních nosičů v blízkosti pozemních komunikací

Psychologické posouzení vhodného umístění a způsobu sdělování informací ve vozidle

Příprava rehabilitačních programů pro rizikové řidiče

Problematika dopravní výchovy