Ph.D. studium

Katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci bude letos do Ph.D. studia přijímat studenty, kteří se ve své práci budou zabývat dopravněpsychologickým tématem.

 

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Seminář Asociace dopravních psychologů

Každoroční seminář se bude konat v roce 2018 opět v Prostějově

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2017.

Další služby

Psychologické posudky reklamních nosičů v blízkosti pozemních komunikací

Psychologické posouzení vhodného umístění a způsobu sdělování informací ve vozidle

Příprava rehabilitačních programů pro rizikové řidiče

Problematika dopravní výchovy