Připravované semináře

Aktuální otázky

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2019.

Jak se stát členem

Asociace dopravních psychologů je sdružením otevřeným novým zájemcům o členství. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro řádné členství, může požádat o členství mimořádné.

Přihláška  (zde ke stažení )

Podmínky mimořádného členství v ADP ČR:

Písemné doporučení 2 řádných členů ADP ČR (možno přidat na přihlášku, včetně razítka)
Úředně ověřená kopie diplomu (jednooborová psychologie – magisterská),
Čestné prohlášení o dodržování etiky a povinností člena ADP ČR (příloha nebo ke stažení).
Osobně se představit na semináři ADP ČR, resp. na valné hromadě ADP ČR, která rozhodne o jeho přijetí.

Podmínky řádného členství v ADP ČR:

3 roky praxe v dopravní psychologii
Absolvování kurzu dopravní psychologie pořádaného UP v Olomouci nebo UK v Praze
Potřebné dokumenty, jako pro mimořádné členství (přihláška, doporučení 2 řádných členů ADP ČR, kopie diplomu, čestné prohlášení)
Osobně se představit na semináři, resp. valné hromadě ADP ČR, která rozhodne o jeho přijetí.

Pokud žádá o řádné členství mimořádný člen, doloží doklad o ukončeném kurzu dopravní psychologie pořádaného UP v Olomouci nebo UK v Praze. Žádost zašle výboru ADP ČR, o jeho přijetí za řádného člena rozhoduje valná hromada ADP ČR.