Aktuální otázky

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2017.

Mezinárodní působení

ADP ČR měla svého zástupce v evropské organizaci dopravních psychologů EUROPSY-T, založené již v roce 1992.

Od roku 1999 do konce roku 2013 zastupoval ADP ČR v organizaci EFPA PhDr.Martin Kořán, CSc. Od ledna 2014 působí na stejné pozici jako členka mezinárodního týmu Standing Committe on Traffic Psychology PhDr.Pavla Rymešová, Ph.D.

Task Force Traffic Psychology (TFTP) byl od roku 1994 pracovním orgánem Evropské federace psychologických asociací (EFPA), v r. 2005 byl přejmenovaný na Standing Committe on Traffic Psychology. Je tvořený 16-tičlennou skupinou dopravních psychologů z Dánska, Německa, Rakouska, Itálie, Švédska, Švýcarska, Španělska, Velké Británie, Belgie, Lucemburska, Turecka.

Zástupce Asociace dopravních psychologů se pravidelně zúčastňuje všech jednání této pracovní skupiny (naposledy u příležitosti jednání v březnu 2013 v Londýně).

Účastnicí mezinárodního výzkumu v oblasti dopravní psychologie byla PhDr. V. Rehnová z CDV Brno, která se za ČR  účastnila např. výzkumných aktivit pracovní skupiny SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe), která poskytuje informace o řidičích v různých evropských zemích, identifikuje opatření, která by zlepšila chování řidičů a bezpečnost jak v jednotlivých zemích, tak i v celé Evropě. Dopravní psychologové této výzkumné instituce, členové ADP,  úspěšně pokračují v mezinárodních výzkumných projektech.

Témata probíraná na mezinárodní úrovni:

  • přehled stavu dopravní psychologie v Evropě (včetně systému postgraduálního vzdělávání dopravních psychologů)
  • situace stárnoucích řidičů
  • vzdělávání učitelů autoškol (řidičských instruktorů)
  • výběr strojvedoucích na dráze
  • bodový systém pro řidiče
  • výběr řidičů nákladních automobilů a kamionů
  • problematika teroru ve veřejné dopravě.

Účast českého zástupce v této pracovní skupině je velmi užitečná. Umožní přenášet informace z evropských struktur a zkušeností z jednotlivých evropských zemí do dopravní psychologie v ČR a napomáhá i při zavádění příslušných evropských směrnic do legislativy ČR.