Seminář lékařů a dopravních psychologů v roce 2022


 
 
Asociace dopravních psychologů opět připravuje seminář na téma posuzování zdravotní a psychické způsobilosti k řízení vozidla, na který jsou zváni psychologové a lékaři všech odborností, kteří se zabývají problematikou řidičů.

Sdělení přednesou psychologové, lékaři a pracovník ministerstva dopravy.
Jakmile bude k dispozici kompletní program, bude zde zveřejněn.

Účastnický poplatek činí:
200 Kč pro členy Asociace dopravních psychologů ČR
500 Kč pro nečleny Asociace dopravních psychologů ČR
Uhraďte, prosím, na číslo účtu 184703105/300 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

Termín konání:
sobota 8.října 2022, 10:00 - 17:00 hod.
 
Místo konání:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Seznam dosud potvrzených přednášek ke stažení zde.

 
 

Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: