Seminář dopravních psychologů a lékařů

 

V roce 2019 uspořádala Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. společný seminář dopravních psychologů a lékařů. V roce 2020 musel být již připravený seminář zrušen z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Vzhledem k tomu, že se tato akce setkala s pozitivním ohlasem, chce  Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. v konání této akce letos pokračovat. 

Cílem semináře je předávání informací a zkušeností ohledně posuzování zdravotní a psychické způsobilosti k řízení vozidla. Do organizace se v letošním roce zapojil také lékařský spolek Mladí praktici.

Seminář dopravních psychologů a lékařů  se bude konat

sobotu 27. listopadu 2021.  

 Místo konání: kongresový sál Nemocnice na Homolce
Roentgenova 37, 150 00 Praha 5
(Vzhledem k epidemiologickým podmínkám bude možná účast zájemců
v počtu maximálně do třetiny kapacity sálu.) 
 

Seminář je akreditován AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání 

Účastnický poplatek, který zahrnuje  odborný program a občerstvení během semináře, činí:
pro členy ADP 400 Kč
pro nečleny ADP 600 Kč 
Uhraďte jej, prosím, bankovním převodem na účet č.  184703105/0300
(Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)   

Program můžete stáhnout zde  

Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: