Seminář dopravních psychologů a lékařů

V roce 2019 uspořádala Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. společný seminář dopravních psychologů a lékařů. V roce 2020 musel být již připravený seminář zrušen z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Vzhledem k tomu, že se tato akce setkala s pozitivním ohlasem, chce  Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. v konání této akce letos pokračovat. 

Cílem semináře je předávání informací a zkušeností ohledně posuzování zdravotní a psychické způsobilosti k řízení vozidla. Do organizace se v letošním roce zapojil také lékařský spolek Mladí praktici.

Seminář dopravních psychologů a lékařů  se bude konat

sobotu 27. listopadu 2021.  

 Místo konání: Seminář se měl konat v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Rezervace byla zrušena, protože nemocnice potřebuje tento prostor pro zajištění potřeb pacientů s covid-19. Seminář proběhne online formou. 

Registrace přihlášek byla ukončena

Kontakt: PhDr. Dana Černochová, Ph.D. 
e-mail: dana.cernochova@email.cz 

Seminář je akreditován v systému celoživotního vzdělávání:
AKP ČR pro klinické psychology (AKPČR/PHA/OK/062/2021) a Českou lékařskou komorou pro lékaře (ID 104150)
 

Účastnický poplatek, který zahrnuje  odborný program a technické zabezpečení během semináře, činí:
pro členy ADP 400 Kč
pro nečleny ADP 600 Kč 
Uhraďte jej, prosím, bankovním převodem na účet č.  184703105/0300
(Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)   

Program můžete stáhnout zde