Podmínění psychické způsobilosti k řízení vozidla

 

 

     Znění § 93, odst. 1) zákona č. 361/2000 Sb.  umožňuje příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností podmínit řidičské oprávnění, jestliže je držitel řidičského oprávnění zdravotně nebo psychicky způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou.

     Toto znění se však nevztahuje na podmínku časového omezení platnosti závěru dopravněpsychologického vyšetření. Dopravní psycholog tedy nemůže posudek časově omezit.

     Veškeré podmínky musí být v souladu s harmonizovanými kódy vycházejícími z vyhlášky č. 31/2001 Sb.  Dopravní psycholog tedy může uvést pouze důvody uvedené v příloze 5 této vyhlášky.

     Pokud dopravní psycholog stanoví časovou platnost závěru dopravněpsychologického vyšetření, není tento údaj pro obecní úřad rozhodný.

     Termín kontrolního psychologického vyšetření lze uvést pouze u řidičů vyšetřovaných na žádost lékaře.  Posuzující lékař pak vydá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti s uvedením jeho platnosti.