Mezinárodní působení

ADP ČR měla svého zástupce v evropské organizaci dopravních psychologů EUROPSY-T, založené již v roce 1992.

Od roku 1999 do konce roku 2013 zastupoval ADP ČR v organizaci EFPA PhDr.Martin Kořán, CSc. Od ledna 2014 působila na stejné pozici jako členka mezinárodního týmu Standing Committe on Traffic Psychology PhDr.Pavla Rymešová, Ph.D. V současné době je zástupcem Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Task Force Traffic Psychology (TFTP) byl od roku 1994 pracovním orgánem Evropské federace psychologických asociací (EFPA), v r. 2005 byl přejmenovaný na Standing Committe on Traffic Psychology. Je tvořený 16-tičlennou skupinou dopravních psychologů z Dánska, Německa, Rakouska, Itálie, Švédska, Švýcarska, Španělska, Velké Británie, Belgie, Lucemburska, Turecka.

Účastnicí mezinárodního výzkumu v oblasti dopravní psychologie byla PhDr. V. Rehnová z CDV Brno, která se za ČR  účastnila např. výzkumných aktivit pracovní skupiny SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe), která poskytuje informace o řidičích v různých evropských zemích, identifikuje opatření, která by zlepšila chování řidičů a bezpečnost jak v jednotlivých zemích, tak i v celé Evropě. Dopravní psychologové této výzkumné instituce úspěšně pokračují v mezinárodních výzkumných projektech.

Témata probíraná na mezinárodní úrovni:

  • přehled stavu dopravní psychologie v Evropě (včetně systému postgraduálního vzdělávání dopravních psychologů)
  • situace stárnoucích řidičů
  • vzdělávání učitelů autoškol
  • výběr strojvedoucích na dráze
  • bodový systém pro řidiče
  • posuzování psychické způsobilosti řidičů nákladních automobilů a kamionů
  • problematika teroru ve veřejné dopravě.

Účast českého zástupce v této pracovní skupině je velmi užitečná. Umožní přenášet informace z evropských struktur a zkušeností z jednotlivých evropských zemí do dopravní psychologie v ČR a napomáhá i při zavádění příslušných evropských směrnic do legislativy ČR.