Legislativa

Ve své praxi se dopravní psycholog setkává s těmito nejdůležitějšími předpisy, podle kterých se řídí ve své praxi.

 

- Zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

- Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

- Vyhláška 277/2004 Sb.  o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

- Vyhláška 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registrech řidičů