Jak se stát členem

Asociace dopravních psychologů České republiky, z.s.  je sdružením otevřeným novým zájemcům o členství. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro řádné členství, může požádat o členství mimořádné.

Přihláška  ( zde ke stažení )

Podmínky mimořádného členství v ADP ČR:

Písemné doporučení 2 řádných členů ADP ČR (možno přidat na přihlášku, včetně razítka)
Úředně ověřená kopie diplomu (jednooborová psychologie – magisterský stupeň)
Čestné prohlášení o dodržování etických postupů a povinností člena ADP ČR

Podmínky řádného členství v ADP ČR:

Absolvování kurzu dopravní psychologie pořádaného UP v Olomouci nebo UK v Praze
Potřebné dokumenty jako pro mimořádné členství (přihláška, doporučení 2 řádných členů ADP ČR, kopie diplomu, čestné prohlášení o dodržování etických postupů a povinností člena ADP ČR)

Pokud žádá o řádné členství mimořádný člen, doloží doklad o ukončeném kurzu dopravní psychologie pořádaného UP v Olomouci nebo UK v Praze.  Absolvent kurzu dopravní psychologie pořádaného jinou vysokou školou nebo univerzitou, předloží k oponentuře závěrečnou práci z tohoto kurzu.
Žádost zašle výboru ADP ČR, o jeho přijetí za řádného člena rozhoduje valná hromada ADP ČR.