Další služby

Psychologické posudky reklamních nosičů v blízkosti pozemních komunikací

Psychologické posouzení vhodného umístění a způsobu sdělování informací ve vozidle

Příprava rehabilitačních programů pro rizikové řidiče

Problematika dopravní výchovy

Soudně znalecká činnost v oblasti dopravní psychologie