Provádění dopravněpsychologického vyšetření od 22.10.2020

 

Z ministerstva dopravy jsme obdrželi následující informaci:

Na základě usnesení vlády se Ministerstvo dopravy domnívá, že 

se zakazuje provádění dopravněpsychologických vyšetření 

souvisejících se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodů následujících opatření. 

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách a dále dle usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078, kterým se omezuje a zakazuje volný pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy.

Usnesení se musejí vykládat ve vzájemném celku, kdy cílem opatření je minimalizovat veškerý kontakt, a tím zabránit šíření nákazy.

 

Právní odbor ministerstva zdravotnictví dne 6.11.2020 sděluje,

že pokud je činnost akreditovaného dopravního psychologa prováděna na základě živnostenského oprávnění, nevztahuje se na ni žádná z výjimek uvedených v čl. I bod I. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1116 a provozovna psychologa musí být uzavřena.