Soudní znalci

PhDr. Anna ČERNOHORSKÁ 1) Školní 790, 763 12 Vizovice
2) Smetanova 1244, 755 01 Vsetín
tel.: 606 552 127
e-mail: cernohorska13@seznam.cz
www.dopravni-klinicky-psycholog.cz
PhDr. Ludmila HOUDKOVÁ Purkyňova 1384, 440 01 Louny
tel.: 723 189 440
e-mail: Houdkovaludmila@seznam.cz
PhDr. Alois HUDEČEK Psychologická laboratoř ADP ČR
Českobratrská 5 , 796 01 Prostějov
tel.: 585 313 730, 777 580 888, fax: 585 313 730
e-mail: pl.adp@centrum.cz
http://dopravni-psychologie.cz/
PhDr. Jiří KLABAN Psychologické poradenství a diagnostika
Raisova 347, 507 13 Železnice, okr. Jičín
tel.: 604 748 658
e-mail: j.klaban@email.cz
Mgr. et Mgr. Bc. Milada KREJČÍ Trnava 155, 674 01 Třebíč
tel.:724 224 925
e-mail: caesar.mk@quick.cz
PhDr. Danuše NICHTBURGEROVÁ Jihočeská univerzita, fakulta ekonomická
Studentská 13, 373 16 České Budějovice

tel.: 387 772 573, 737 883 617

e-mail: nichtbur@ef.jcu.cz
PhDr. Ing. Augustin PIXA PSYCHOSLUŽBY
Jírovcova 85, 370 04 České Budějovice
tel.: 603 770 130
e-mail: apixa@volny.cz
PhDr. Jiří SEIDLIC LADOP
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 606 831 931, 605 937 446
e-mail: seidlic@mag-ul.cz
PaedDr. Pavel SCHLEISS Psychologická ambulance
Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
tel.:606 946 182
e-mail: 1human1@seznam.cz
PhDr. Jan ŠPLÍCHAL Klinická a dopravní psychologie
Bubenečská 347/25
160 00 Praha
e-mail: jan.splichal@post.cz
telefon: +420 773 295 814
PhDr. Alexandra ŠVECOVÁ Ordinace dopravní a klinické psychologie
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
tel.: 605 158 766
e-mail: svecova.alexandra@centrum.cz
www.psychologie-vsetin.cz
Mgr. Libor TRONEČEK Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
1) Dimitrova 4, 568 02 Svitavy
2) J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 531 531, 603 349 409
e-mail: l.tronecek@gmail.com
PhDr. Iva WITTNEROVÁ ABC psychologie, s.r.o.
ordinace klinické a dopravní psychologie
U Velkého rybníka 2219/115, 323 00 Plzeň
tel.: 604 413 248, tel./fax: 377 378 149
e-mail: wittnerova@seznam.cz
http://wittnerova.sweb.cz/
ID schránky: yp3tbm7