Asociace dopravních psychologů

Na Žertvách 34
180 00 Praha 8

tel.: 284 825 055

IČ: 47611197 

Prezident:
PhDr. Alois Hudeček

Členové předsednictva:
PhDr.Dana Černochová Ph.D., PhDr.Martin Kořán, CSc., PhDr.Daniela Čajánková, PhDr.Vlasta Rehnová, PhDr.Jiří Bauer Ph.D., Mgr.Libor Eliášek, PhDr.Lenka Šrámková PhD., PhDr. Kateřina Vlasakudisová

Číslo účtu:184 703 105/0300 (ČSOB)

Kontaktní osoba ohledně finančních otázek ADP:
PhDr. Daniela Čajánková, daniela.cajankova@stimul.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o členství:
PhDr. Vlasta Rehnová, vlasta.rehnova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o účast v kurzu dopravní psychologie:
PhDr. Dana Černochová, Ph.D., dana.cernochova@email.cz