Seminář Asociace dopravních psychologů ČR   Každoroční seminář a členská schůze Asociace dopravních psychologů 

  se budou konat opět v Národním domě, Hlaváčkovo náměstí 1, Prostějov 

 

ve dnech čtvrtek 19.5. 2022 - pátek 20.5.2022.

Účastnický poplatek činí:

pro členy ADP:      1 700 Kč při platbě převodem na účet, 2 200 Kč při platbě na místě
pro nečleny ADP:  2 500 Kč

Poplatek zahrnuje odborný program, občerstvení a společenský večer.
Uhraďte jej na číslo účtu 184703105/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

Program můžete stáhnout zde.

 

Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: