Seminář Asociace dopravních psychologů 2021

 

 Seminář Asociace dopravních psychologů s valnou hromadou
 se bude konat ve dnech

čtvrtek 16. září - pátek 17. září 2021.  

 Místo konání: Národní dům v Prostějově  

Poplatek za účast na semináři činí:

- 1 700 Kč pro členy ADP při úhradě převodem na účet ADP 
   (při úhradě po 4.9.2021 přineste s sebou doklad o platbě)
- 2 200 Kč pro členy ADP při platbě na místě
- 2 500 Kč pro nečleny ADP 

 Účastnický poplatek uhraďte na účet ADP: č.ú. 184703105/0300
( Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení účastníka)

Program naleznete zde  

 

Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: