Aktivity ADP v období pandemie

     Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. se již od začátku pandemie snažila svými kroky upřesnit a zlepšit pozici dopravních psychologů. Bohužel situace byla nepřehledná a odpovědi jednotlivých úřadů nejednoznačné. 

     V průběhu roku 2020 vydávala Vláda České republiky usnesení, která obsahovala zákaz prodeje služeb v provozovnách. Vzhledem k tomu, že provádění dopravněpsychologického vyšetření spadá pod gesci ministerstva dopravy zákonem č. 361/2000 Sb., obracelo se předsednictvo s dotazem ohledně výkladu tohoto nařízení ve vztahu k činnosti dopravních psychologů  na toto ministerstvo. Vážíme si komunikace s ministerstvem dopravy, ale vyplynulo z ní, že toto ministerstvo nemá pravomoc vykládat usnesení vlády ohledně hygienických opatření. Dostalo se nám odpovědi, že se MD domnívá, že naše činnost nespadá do žádné výjimky, o čemž jsme informovali v průběhu roku členy ADP na internetových stránkách. 

     Až při vznesení dalších dotazů přišla jednoznačná informace z ministerstva zdravotnictví, které sdělilo, že pokud je činnost dopravního psychologa vykonávaná na základě živnostenského oprávnění, je dopravní psycholog povinen provozovnu uzavřít.  I tuto informaci jsme v danou chvíli byli všichni nuceni respektovat a informovali vás opět na webu. 

     Mnoho dopravních psychologů svoji činnost zastavilo. Avšak objevily se  pochybnosti  o tom, zda se uvedený zákaz vztahuje na všechny dopravní psychology.  Také vyvstala otázka diskriminace některých kolegů vůči jiným. 

     Předsednictvo ADP tedy požádalo písemně Vládu ČR o právní výklad tohoto usnesení v souvislosti se  zákonem o zdravotních službách a živnostenským zákonem. Současně výbor předložil vládě ke zvážení udělení výjimky pro provádění dopravněpsychologického vyšetření. 

     Odpovědi na naše otázky naleznete zde.