Provádění dopravněpsychologického vyšetření od 27.4.2020

 

Usnesením vlády ČR byl od 14.3.2020 "zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách" s dopadem také na provádění dopravněpsychologického vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb. 

Podle sdělení  ministerstva dopravy je možné za zpřísněných hygienických podmínek obnovit provádění dopravněpsychologického vyšetření od 27.dubna 2020. 

 Ministerstvo zdravotnictví vydalo ohledně dopravněpsychologického vyšetření toto doporučení:

Doporučuje se kapacitu společných školení/testů snížit na polovinu. Každý řidič by měl mít k dispozici vlastní PC, na kterém bude provádět testy, měl by být poučen o donesení vlastních psacích potřeb. Společná část vyšetření probíhá po předchozí dezinfekci rukou a s ochranou dýchacích cest v provětraných místnostech. Po ukončení této společné části a po předchozím vyvětrání se provede důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší atd. K vyšetření psychologem přistupují řidiči po jednom po předchozí dezinfekci rukou. Vyšetření u psychologa probíhá oboustranně s ochranou dýchacích cest. Čekání na vyšetření psychologem by mělo být zajištěno ve větratelných místnostech, případně ve venkovním prostoru. 

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-27-4-2020?fbclid=IwAR3plFcss3sxvw6pYBRxuxWkBXIfH73MUKmlpeQ6qIPYlnXAx9PZIvfSYqQ