Ochrana osobních údajů: seminář 28.října 2017

V květnu 2018 začne platit nové nařízení Evropské unie ohledně ochrany osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation). Bude se týkat všech institucí a podnikatelů, kteří pracují s osobními daty klientů.


Anketa ohledně problémů v psychologické praxi

Uvádíme dotazník, který je zaměřen na získání informací o problémech, se kterými se setkávají psychologové v různých  odvětvích  své praxe.

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2017.

Ochrana osobních údajů: seminář 28.října 2017

V květnu 2018 začne platit nové nařízení Evropské unie ohledně ochrany osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation). Bude se týkat všech institucí a podnikatelů, kteří pracují s osobními daty klientů.


GDPR zavádí celou řadu nových práv a povinností, dotkne se všech subjektů a oblastí podnikání, kde dochází  ke zpracování osobních údajů.
Některé podniky budou muset zajistit služby tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude mít za úkol sledování zpracování osobních údajů v souladu s tímto novým nařízením.  

Asociace dopravních psychologů chce zprostředkovat svým členům co nejvíce informací o tom, co pro jejich práci bude toto nové nařízení EU znamenat.  Proto pořádá zvláštní seminář, který se tímto tématem bude zabývat.

Na programu budou přednášky obsahující informace o ochraně osobních údajů  v oblasti personalistiky (se zaměřením na výběr personálu), v oblasti psychologie a zdravotnictví a informačních technologií (se zaměřením na internet).   

Termín: sobota 28.října 2017,   od 10:00 do 15:00 hodin

Místo konání: Dopravní fakulta ČVUT, Horská 3, Praha 2

Účastnický poplatek:
Akce je z převážné části hrazena z finančních prostředků Asociace dopravních psychologů.
Účastnický poplatek pro členy ADP činí 200,- Kč, pro nečleny ADP  600,- Kč. 
Uhraďte jej prosím bankovním převodem na účet ADP: 184703105/0300  

Program semináře ke stažení zde.  

Přihláška

Vaše jméno a tituly:
 
Člen ADP
ANO: NE:
Pokud nejste členem, uveďte Váš e-mail:
 
Zde můžete vkládat své dotazy k prvnímu i druhému bloku semináře: